โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหาร

เธียรชัย ประกอบเลิศ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการลำดับที่ 1

ทองเย็น จงลือชา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการลำดับที่ 2

อรพินท์ อุตระ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการลำดับที่ 3

รัตนาภรณ์ มโนขันธ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการลำดับที่ 4

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
เว็บหน่วยงาน
ตรวจสอบผลการเรียน
จำนวนคนเยี่ยมชมเว็บ


พยากรณ์อากาศ


วิดีโอกิจกรรมของเราข่าวการศึกษา

ปฎิทิน